Hållbarhet

Tillsammans kan vi göra mer

Det går framåt i transportbranschen. Lastbilarna blir allt renare och bränsleeffektivare och genom bra transportplanering kan tillgänglig lastkapacitet utnyttjas på ett resurssnålt och klimatsmart sätt. Men självklart finns mer att göra för miljön. På Fraktkompaniet är vi övertygade om att vi kan nå längre om vi jobbar tillsammans.

Tillsammans med våra leverantörer

Vem som helst får inte köra för oss. Vi skriver bara kontrakt med ansvarsfulla företag som jobbar aktivt med säkerhet och miljö. Våra leverantörskrav omfattar allt från lastbilar med låga emissioner till val av bränsle, däck och förarutbildning i sparsam körning.

Tillsammans med dig

Med någon dags extra framförhållning blir det enklare att planera din transport så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Då kan vi optimera rutten och ta vara på möjligheterna till samlastning. Vill du gå steget längre hjälper vi dig att klimatkompensera dina transporter fullt ut.

När du väljer att klimatkompensera med oss beräknar vi hur stort utsläpp av koldioxid din transport orsakar och sätter ett pris på det. Kostnaden syns direkt på din beställning. Pengarna går oavkortat till ett hållbarhetsprojekt som är certifierat enligt Gold Standard, vilket innebär att det är godkänt av bland andra FN, WWF och Greenpeace. Testa själv hur vår klimatkalkylator funkar.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi tillsammans kan jobba för att minska vårt gemensamma avtryck på miljön.

Klimatet bryr sig inte om gränser

Det projekt vi har valt att stödja finansierar en anläggning för produktion av biobaserad energi i Honduras. Syftet är att minska användningen av fossila energikällor, minska klimatpåverkande utsläpp och bidra till nya arbetstillfällen och lokal utveckling. Varför just Honduras? Eftersom klimatutsläppen inte känner några gränser, spelar det egentligen ingen roll var på jorden minskningen sker. Men i ett fattigt land som Honduras gör varje satsad krona större nytta än i till exempel Sverige.

Klimatvalet

Klimatkompensera dina transporter – ett enkelt och billigt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Testa vår klimatkalkylator och se vad det kostar.

klimatvalet_3ikoner