Klimatvalet

Klimatkompensera dina transporter

Hos oss kan du klimatkompensera dina transporter – ett enkelt och billigt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Testa vår klimatkalkylator och se vad det kostar.

calculator

Fyll i dina uppgifter och se vad det kostar att klimatkompensera din transport.

Så här funkar det

Hos oss kan du antingen klimatkompensera alla dina koldioxidutsläpp från transporter eller välja att klimatkompensera enstaka frakter i samband med bokning. Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vanliga frågor

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att man finansierar åtgärder som på olika sätt bidrar till att reducera klimatpåverkande utsläpp som sker utanför den egna verksamheten, som en kompensation för de utsläpp man själv genererar. Det kan till exempel handla om trädplanering, energieffektivisering eller satsningar på förnybar energi.

Varför ska man klimatkompensera sina transporter?

Många åtgärder behövs för att bromsa klimatförändringarna. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling.

Vart går pengarna?

Den summa du betalar när du klimatkompenserar med oss går oavkortat till ett projekt vid en citrusfarm och juicetillverkare i Limpopo i Sydafrika. Där har man ersatt fossil energi med klimatvänligt biobränsle för värmeproduktion. Istället för kol använder man nu spill från lokala sågverk, en tidigare outnyttjad energiresurs. Värmen används för att torka citrusskal som kan säljas som djurfoder eller gödningsmedel. På så sätt bidrar projektet inte bara till minskad klimatpåverkan utan också till en hållbar social och ekonomisk utveckling. Projektet är certifierat som Gold Standard, vilket innebär att det är godkänt av bland annat FN, WWF och Greenpeace. Läs mer om projektet här.

Nyttiga länkar

zeromission.se – Experter på klimatstrategier och kompensation

goldstandard.org – Standard- och certifieringsorgan

cdm.unfccc.int – System för att hjälpa företag att klimatkompensera praktiskt

naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/ – Naturskyddsföreningens sida om klimat, energi och transporter