Klimatvalet

Klimatkompensera dina transporter

Hos oss kan du klimatkompensera dina transporter – ett enkelt och billigt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Testa vår klimatkalkylator och se vad det kostar.

calculator

Fyll i dina uppgifter och se vad det kostar att klimatkompensera din transport.

Så här funkar det

Hos oss kan du antingen klimatkompensera alla dina transporter eller välja att klimatkompensera enstaka frakter i samband med bokning. Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vanliga frågor

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att man finansierar åtgärder som på olika sätt bidrar till att reducera klimatpåverkande utsläpp som sker utanför den egna verksamheten, som en kompensation för de utsläpp man själv genererar. Det kan till exempel handla om trädplanering, energieffektivisering eller satsningar på förnybar energi.

Varför ska man klimatkompensera sina transporter?

Det behövs många olika åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta att orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera sina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen och ta ställning för en hållbar utveckling.

Vart går pengarna?

De summa du betalar när du klimatkompenserar med oss finansierar uppbyggnaden av en anläggning för produktion av förnybar energi i Honduras. Energin kommer att produceras av restavfall från sågverk som annars skulle gått till spillo, och ersätta energi från fossila bränslen.
Projektet bidrar också till en social och ekonomisk utveckling genom att skapa nya arbetstillfällen och en värdefull överföring av innovativ teknik och kunskaper som kan bidra till en fortsatt positiv utveckling lokalt i Honduras. Projektet är certifierat som Gold Standard, vilket innebär att det är godkänt av bland annat FN, WWF och Greenpeace.

Nyttiga länkar

zeromission.se – Experter på klimatstrategier och kompensation

goldstandard.org – Standard- och certifieringsorgan

cdm.unfccc.int – System för att hjälpa företag att klimatkompensera praktiskt

naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/ – Naturskyddsföreningens sida om klimat, energi och transporter